AK Bartoš

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v Ústí nad Labem a v Praze, kde má zapsanou svojí pobočku. Advokátní kancelář se zabývá jak občanským, obchodním, rodinným právem tak veřejným právem včetně trestních a správních řízení. Advokátní kancelář se zaměřuje i na problematiku mezinárodního práva soukromého, zejména na mezinárodní obchodní právo. Na neformální úrovni advokátní kancelář spolupracuje s řadou advokátů po celém území České republiky a tímto je zajištěna možnost poskytovat právní služby se širokým rozsahem a hlavně optimální dostupností pro klienty.